image

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?

"Kentsel Dönüşüm hem ekonomik ömrünü tamamlamış hem de yapının kalitesi sebebiyle deprem ve diğer doğal afetlere karşı dayanıksız,sağlıksız binaların yıkılarak yerlerine günümüzün gelişmekte olan inşaat malzemeleri ve teknolojisi sayesinde inşa edilmiş,güvenli ve modern binaların inşa edilmesine Kentsel Dönüşüm denir."

Kentsel dönüşüm başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin bütün şehirlerinde yapılmaktadır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM AMAÇLARI

Afet riski altında olan yapıların dönüştürülmesiyle can ve mal kayıplarını önlemek,

Bozuk ve düzensiz kent parçalarını sağlıklaştırmak,

Yaşam alanlarının ve çevrenin kalitesini arttırmak,

Çevreye duyarlı yerleşim alanları oluşturmak,

Kentsel refah ve yaşam kalitesini arttırmayı ,

Temelinde toplumsal bozulmanın sebeplerinin araştırılarak,bunun ortadan kaldırılmasıyla kentsel alanların çöküntü hale gelmesini önlemek,

Kent dokusunu oluşturan bir çok öğenin fiziksel olarak sürekli değişim ihtiyaçlarına cevap vermek,

Kaçak yapılaşmalara engel olmak,

KENSEL DÖNÜŞÜM ŞARTLARI NELERDİR?

Bir yapının kentsel dönüşüm kapsamı içerisinde yıkılarak yeniden inşa edilmesi süreci için riskli yapı raporu bulunmalıdır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HANGİ YAPILARI KAPSAMAKTADIR?

Kentsel dönüşüm Türkiye' deki eski,depreme dayanıksız,sağlıksız tüm binaları kapsar. Kentsel dönüşümden iskanlı kat irtifakı bulunan binalar , arsa tapulu kaçak olan binalar ve gecekondular da faydalanabilirler.